ENGAGEMENT IN BATANES

Batanes, Philippines2018 May 30 /

Keith x Shar: Galak Na Ika'y Nahanap

Hindi sinisigurado ng pagmamahal ang mabilis na pagdating nito. Dumarating ito sa hindi inaasahang mga paraan at hindi inaasahang mga sandali, kung kaya’t napapaisip ka kung kailan ito darating at kung darating pa ba talaga ito. Minsan nasasaktan ka nang labis at nang masyadong maraming beses na nagdudulot sa iyo na sukuan ang muling pagsubok dito. Minsan naman nasosobrahan na ang nakikilala mong mga maling tao na nag-iisip ka kung makikilala mo pa ba talaga ang tama.

Ngunit lagiging pinatutunayan ng pag-ibig ang kanyang sarili sa mga paraan na hindi natin inaakala. Kapag sa wakas ay iniisip nating ito na talaga ang huling pagkakataon na tayo’y susubok pang muli, kapag tinatanggap natin ang ideya ng pag-iisa, biglang darating—sa wakas ay makikita natin ang tunay na pag-ibig na katumbas ng lahat ng hirap. Tinatanggal nito ang lahat ng mga pagdududa at takot sa ating isipan at pinapalitan ito ng katiyakan na simula ngayon, lahat ng paghihirap ay kakayanin mong lagpasan dahil naririyan siya sa iyong piling upang hawakan ang iyong kamay at kayanin ang lahat kasama mo. Pinalilimot nito ang lahat ng sakit na iyong naranasan at mapapabuntung-hininga ka na lamang sa sobrang saya—“Ako’y nagagalak na sa wakas ay ika’y nakilala.”

F

Finding someone who is surely right for you often takes ages. But sometimes, it only takes a snap of a finger before you realize that the good, perfect gift from God is already right in front of you.

 

Comments
Add Your Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.